KULTURADVOKATENE
Advokat Eirik Djønne MNA

CV - EIRIK DJØNNE

Utdanning:

Examen artium 1970, Strinda gymnas, Trondheim

Ettårig økonomisk fagkurs for studenter, Trondheim Økonomiske gymnas, 1971

Juridisk embetseksamen, 1978

Arbeidspraksis:

Førstesekretær i Sosialdepartementet, 1978

Konsulent i Prisdirektoratet, 1978 - 1980

Konsulent, førstekonsulent og kontorsjef, nestleder, i Datatilsynet, 1980 til 1990

Advokatfullmektig hos advokatene Bae, Rognlien, Aarbakke, Haugestad, Moland 1990-1992

Advokat i fellesskap med advokatene Bae, Rognlien, Haugestad, Moland 1992 -2001

Advokat i fellesskap med advokatene Rognlien mfl fra 2001

Funksjoner kombinert med advokatpraksis:

Medlem i tidligere Kontrollutvalget for telefonavlytting i narkotikasaker

Sekretær for Statens teleforvaltningsråd 1995 til 2003

Sekretær for Personvernnemnda 2001 -2002

Leder av Domeneklagenemnda 2003 -

Medlem av Den norske advokatforenings lovutvalg for immaterialrett og markedsføringsrett 2007-

Bokutgivelser:

Personregisterloven med kommentarer, TANO 1987, Djønne, Grønn og Hafli.

Norsk Skribentrett, Universitetsforlaget 2006, Graasvold, Djønne og Bing.

Saksområder:

Opphavsrett, personvern, medierett og arbeidsrett.

Klientprofil:

Organisasjoner for forfattere, oversettere, dramatikere, andre skapende og utøvende kunstnere. Enkelte institusjoner og enkeltklienter innen samme områder.

Mekling:

Erfaring fra og utdanning i dialogmetoden for mekling.

-------------

Kulturadvokatene Djønne i kontorfellesskap med advokatene Knut Rognlien, Thor Gardarsson, Ann-Cathrin Marcussen, Silje Stenvaag, Morten Solberg og Hans Marius Graasvold.
Klientkonto 6030 05 47926. Driftskonto 6030 05 42800.
Pb 6878 St.Olavs plass 0130 Oslo. Besøksadresse: Tullins gt.6 . www.kulturadvokatene.no
Tlf 22943210/12 Telefaks 22943219 Mobil.tlf. 90774521 Email: eirik@kulturadvokatene.no