Norsk English

KULTURADVOKATENE

Eirik
Foto:Arne B. Rostad.

Advokat Eirik Djønne MNA

I kontorfellesskap med advokatene Knut Rognlien, Thor Gardarsson, Ann-Cathrin Marcussen, Silje Stenvaag, Morten Solberg og Hans Marius Graasvold.

Arbeidsområder:

  • Opphavsrett, kunstnerrett, fotografirett, medierett, arbeidsrett, kontraktsrett, telekommunikasjonsrett og personvern.
  • Fast advokat for foreninger for forfattere, oversettere, skapende og utøvende kunstnere.
  • Klageorganer, herunder Domeneklagenemnda.
  • Mekling. Dialogmetoden.
  • Medlem i Advokatforeningens lovutvalg for immaterialrett og markedsføringsrett.

Bokutgivelser:

  • Personregisterloven med kommentarer, Djønne, Grønn, Hafli, TANO 1987.
  • Norsk Skribentrett, Graasvold, Djønne, Bing, Universitetsforlaget 2006.

Curriculum Vitae

Kontaktopplysninger:

Telefon kontor 22943210
Telefon direktenummer   22943212
Telefaks 22943219
Mobiltelefon 90774521
Mail

eirik@kulturadvokatene.no
eirik@advokatenmin.no
eirik@ardco.no

Besøksadresse Tullins gt 6, Oslo.
(Ved SAS-hotellet, Holbergs plass.)
Postadresse Pb 6878 St. Olavs plass
0130 Oslo
Se Skribentrett
Kontorfellesskapet Advokatenmin